Luật Đất đai tiếp tục đề xuất thu hồi đất cho khu đô thị, nhà ở thương mại

Dự thảo luật Đất đai bản trình mới nhất vẫn đề xuất nhà nước thu hồi đất cho dự án khu đô thị, nhà ở thương mại, song bổ sung điều kiện đối với loại dự án nhà ở thương mại sử dụng đất không phải đất ở.

Bỏ quy định 80% người dân đồng ý thì thu hồi đất

Luật Đất đai tiếp tục đề xuất thu hồi đất cho khu đô thị, nhà ở thương mại - ảnh 1

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà báo cáo tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế sáng 29.9

GIA HÂN

Theo tờ trình dự án luật Đất đai sửa đổi mà Chính phủ mới gửi tới Quốc hội hôm 27.9, nhiều nội dung trong dự thảo đã chỉnh lý sau tiếp thu ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuần trước.

Báo cáo vấn đề này tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế sáng nay 29.9, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho biết, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo đã quy định rõ nội hàm dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Cụ thể, theo ông Hà, Chính phủ dự kiến định nghĩa đây là “các dự án phát huy nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện chính sách về phát triển hạ tầng, đô thị, nông nghiệp, nông thôn; giải quyết các vấn đề chính sách xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa, phân bổ công bằng, hài hòa giá trị tăng thêm từ đất, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nhằm phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Ông Hà cũng cho hay, Chính phủ tiếp tục quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó, vẫn bao gồm các dự án khu đô thị và nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, trong tờ trình mới, Chính phủ dự kiến quy định điều kiện thu hồi đất với dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải đất ở.

Điều kiện, theo dự thảo, là “chỉ thu hồi đất để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất”.

Các quy định về thu hồi đất cho dự án đô thị, nhà ở thương mại không nhận được sự đồng thuận của cơ quan thẩm tra là Ủy ban Kinh tế cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Một điểm đáng chú ý khác, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, dự thảo mới cũng không quy định trường hợp thu hồi khi có 80% người có đất thu hồi đồng ý như trước đó.

Đây cũng là nội dung tiếp thu “triệt để” ý kiến của cơ quan thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp hồi tuần trước khi hầu hết các ý kiến đều không đồng tình với đề xuất này.

Tại phiên họp hôm 22.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc cho phép nhà nước thu hồi đất khi có 80% người có đất đồng ý là sai nguyên tắc.

“Cơ chế dự án đang tự thỏa thuận, bây giờ bảo 80% thỏa thuận xong rồi, 20% chưa đồng thuận lại áp dụng cơ chế hành chính để thu hồi đất thì không được. Đã dân sự là dân sự, không thể dân sự lại áp dụng hành chính để thu hồi được. Cái này làm sao đúng tinh thần Hiến pháp được”, ông Huệ lưu ý.

Xin ý kiến việc mở rộng hạn mức quyền sử dụng đất nông nghiệp

Sau khi tiếp thu các ý kiến, ông Hà cho hay, thay vì 5 vấn đề như ở tờ trình lần thứ nhất, lần này chỉ còn 3 vấn đề được tách riêng để xin ý kiến Quốc hội.

Trong đó, vấn đề đáng quan tâm là việc mở rộng hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân.

Bộ trưởng Hà cho biết, đa số ý kiến thống nhất với dự thảo luật mở rộng không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân đồng thời giao HĐND cấp tỉnh trên cơ sở điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường và khả năng đất đai để quy định hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân cho phù hợp.

Có ý kiến đề nghị không quy định cụ thể hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trong luật đất đai mà giao địa phương quy định cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Vấn đề thứ hai Chính phủ xin ý kiến là mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

Theo ông Hà, đa số ý kiến thống nhất như dự thảo luật, không hạn chế tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.

Đồng thời có quy định để kiểm soát việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp của các tổ chức kinh tế hộ gia đình cá nhân sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc mở rộng đối tượng là tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa vì có tác động đến chủ trương đảm bảo đất sản xuất cho người nông dân. Đồng thời tổ chức kinh tế không phải chuyển sang hình thức thuê đất.

Dự thảo luật Đất đai sửa đổi mới nhất gồm 16 chương 245 điều trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi, bổ sung 184 điều, bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều, sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới.

Bình luận đã bị đóng.